Link naar facebook pagina    
 
 
 
Link naar foto's chiro Elckerlyc
 
Vrijwilligers
Chiro Elckerlyc informeert haar vrijwilligers via haar website www.chiro-elckerlyc.be. Chiro Elckerlyc brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:
1. Sociale doelstelling van Chiro Elckerlyc
     Chiro Elckerlyc heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.
2. Juridisch statuut van Chiro Elckerlyc
     Chiro Elckerlyc is een feitelijke vereniging. Naam verantwoordelijke(n) van de
      roep: Sofie Jacobs en Katrien Truyts
3. Chiropolis
     Elke vrijwilliger van Chiro Elckerlyc, die aangesloten is bij Chirojeugd
     Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en      rechtsbijstand.
     Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je
     kan terugtrekken van de verzekering).
    Burgerlijke aansprakelijkheid
     • € 14.873.611,49 voor lichamelijk schade
     • € 2.478.935,25 voor stoffelijke schade
     • € 619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je
       occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse Chirolokaal.)
    Ongevallen
     • € 24.789,35 voor RIZIV-kosten (€ 3.718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt)
       waaronder:
     • € 371,84 per tand, met een maximum van € 1.487,36;
     •
€ 1.859,20 voor begrafeniskosten;
     •
€ 4.957,87 bij overlijden;
     •
€ 12.394,68 bij invaliditeit. ook nog:
     •
€ 2.478,94 voor opzoeking en repatriëringskosten;
     •
€ 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.
    Rechtsbijstand
     • € 12.394,68 rechtsbijstand;
     • € 6.197,34 strafrechterlijke verdediging;
     • € 6.197.34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet tov leden).
In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de gehele Chiropolis.
Deze brochure is downloadbaar op www.chiro.be. Via verzekeringen@chiro.be kan je
gratis een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.
4. Kostenvergoeding
5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger
    (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
     Chiro Elckerlyc verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.
     Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.

 
 
 
Chiro Elckerlyc  -  Rector de Ramstraat  52b  -  2560 Nijlen
Copyright © Chiro Elckerlyc